De bibliotheek meet democratie: 44% vindt dat je in Nederland alles moet kunnen zeggen wat je wilt

In de campagne ‘Nederland Leest’ ontving iedereen gedurende de maand november een gratis boek bij de bibliotheek in ruil voor een mening over 5 stellingen met het thema democratie. Ruim 60.000 personen lieten zich op deze manier horen.

Tijdens Nederland Leest 2016 lag de bibliotheek onze democratie langs de meetlat. Is de democratie bestand tegen de huidige problemen en uitdagingen? Biedt zij de beste garantie voor vrijheid? Meebeslissen in een referendum: een feest of fiasco? Draait het om de macht van de meerderheid, of wordt juist iedereen gehoord? Hoe zit het met de rechten, maar ook de plichten van de burger?

Uitslag Biblio-barometer
Met de Biblio-barometer is gepeild hoe er in Nederland wordt gedacht over democratie. 67% van de ondervraagden vindt dat burgers vaker mee moeten kunnen beslissen over belangrijke politieke kwesties. Bijna een-derde van de respondenten (32%) vindt dat burgers eerst een ‘kiesexamen’ moeten halen voor ze mogen stemmen. 41% is vóór de invoering van een stemplicht en 61% wil graag een rechtstreeks gekozen burgemeester. Tot slot vindt 44% van de respondenten dat je in Nederland alles moet kunnen zeggen wat je wilt.

De campagne richtte zich dit jaar niet alleen op lezen, maar ook op debatteren. Daarmee sloot Nederland Leest goed aan bij de functie van de openbare bibliotheek als centrum voor ontmoeting en debat. De campagne werd dan ook afgesloten met 13 slotdebatten in bibliotheken door heel Nederland.


Geef een reactie