Inspiratie

De ontdekking van Moskou: onvoltooide roman van Harry Mulisch verschijnt in november

In oktober is het vijf jaar geleden dat Harry Mulisch overleed. Om dat te gedenken komen er bij uitgeverij De Bezige Bij dit jaar twee bijzondere boeken uit. Een daarvan is de onvoltooide roman De ontdekking van Moskou. De Bezige Bij in de aankondiging: “In de nalatenschap van Harry Mulisch bevindt zich het onvoltooide manuscript De ontdekking van Moskou, dat bestaat uit zes versies waaraan hij in verschillende perioden van zijn leven heeft gewerkt. De Bezige Bij zal de derde en omvangrijkste versie publiceren, om de Mulischliefhebber een uniek inzicht te geven in Mulisch’ werkwijze.” Het boek telt circa 320 pagina’s. Over De ontdekking van Moskou: In alle zes versies van De ontdekking van Moskou komt een schrijver voor die zichzelf de opdracht geeft een boek te schrijven over een mislukte expeditie naar Moskou in het jaar 1492. Geen enkele versie is voltooid, en toch heeft Harry Mulisch de hoop nooit opgegeven dit boek ooit af te maken. Het meest gecompliceerd is de derde versie van dit verhaal, die Mulisch schreef in de jaren 1965 en 1966, en waarin niet minder dan vijf auteurs aan het woord komen, inclusief een zekere ‘Harry Mulisch’. Hij stelt zich hierin voor een bizarre taak: een boek schrijven in de stijl van een minder getalenteerde auteur dan hijzelf, die het onvoltooide manuscript van een overleden briljante schrijver in handen heeft gekregen. Een avontuur als De ontdekking van Moskou was nog niet ondernomen in de Nederlandse literatuur. Het resultaat is een even vermakelijk als tumultueus geheel, waarin de regels van fictie en romankunst radicaal overboord worden gegooid. De meest verschillende stemmen nemen het woord. Een geweldige uitdaging voor de lezer: het is uiteindelijk aan zijn of haar fantasie om dit onvoltooide boek te voltooien, een boek waarin de creatie belangrijker wil zijn dan het resultaat ervan. De onvoltooide roman van Harry Mulisch wordt op het Harry Mulisch Festival van 6 tot 8 november 2015 gepresenteerd. Hiernaast verschijnt ook het boek Zijn eigen land, waarin de voormalig uitgever van Mulisch, Robbert Ammerlaan, aan de hand van allerlei voorwerpen door de werkkamer van Harry Mulisch reist.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *