Inspiratie

Dode Zee-rollen in Drents Museum

Vanaf aanstaande dinsdag zijn fragmenten van de wereldberoemde Dode Zee-rollen in Nederland te zien. Het is voor het eerst dat ze in Nederland tentoongesteld worden. De Dode Zee-rollen zijn een collectie geschriften die tussen 1947 en 1956 door bedoeïenen in de buurt van Qumran, nabij de Dode Zee, gevonden werden. Het gaat voornamelijk om gedeeltes uit de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament voor christenen, en diverse andere religieuze geschriften. Ze dateren ongeveer uit de periode van de 2e eeuw voor Christus tot de 1e eeuw na Christus. Door de vondst kwamen wetenschappers veel te weten over de Joodse religie aan het begin van onze jaartelling. De tentoonstelling telt fragmenten van 16 van de in totaal ruim 900 handschriften, die het Drents Museum in bruikleen heeft gekregen van het Israel Archeology Authority (IAA), de organisatie die namens de staat Israël alle archeologische vondsten en vindplaatsen beheert. De fragmenten in Drenthe zijn delen van de Bijbelboeken Genesis, Psalmen en Leviticus. Het Drents Museum is al sinds 2008 bezig om de fragmenten naar Nederland te halen. Het hele project heeft zo’n 1 miljoen euro gekost. Behalve de fragmenten bevat de tentoonstelling objecten uit het oude Judea, uit de nederzetting van Qumran en uit Jeruzalem. De Dode Zee-rollen zijn overigens ook online te bekijken. De tentoonstelling duurt van 9 juli tot 5 januari 2014. Vervolgens gaan de fragmenten naar het Landesmuseum Niederösterreich in Linz.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *