Inspiratie

Generatie Y door Harry Potter toleranter en minder gewelddadig

Welke invloed hebben de verhalen die we lezen en de films die we zien op onze denkwijze en karakters? Volgens een onderzoek van de University of Vermont is die invloed groot. De Harry Potter-serie heeft de meningen van een belangrijk deel van de zogenaamde Generatie Y gekleurd. In het boek Harry Potter and the Millennials van Anthony Gierzynski, professor Politieke Wetenschappen te Vermont, worden de resultaten van een onderzoek gepresenteerd waaruit blijkt dat lezers en kijkers van de zevendelige Harry Potter-serie meer open zijn voor diversiteit, politiek toleranter, minder autoritair, minder gewelddadig en politiek actiever zijn. Ook zouden ze over het algemeen een negatievere kijk hebben op de regering van George Bush. 60% van de lezers heeft voor Obama gestemd, en 83% van de lezers heeft een ongunstige kijk op de regering Bush. “Harry Potter verschafte nieuwe perspectieven of versterkte bepaalde zienswijzen die lezers al hadden. Door op te gaan in het verhaal en zich met de personages te identificeren vormden de ideeën van de lezers zich bijna automatisch naar de perspectieven van de hoofdpersonen uit de tovenaarswereld, perspectieven waarmee ze zich onderscheiden van hun leeftijdsgenoten die geen fan waren.” Gierzynski en zijn studenten verzamelden van 2009 tot 2011 gegevens via interviews en een anonieme enquête onder 1.100 studenten uit de Generatie Y (geboren tussen 1982 en 2001). 35% van de ondervraagden had alle delen uit de serie gelezen, twee derde minstens enkele boek. 45% had alle films gezien, en 86% minstens enkele. De deelnemers aan de enquête kwamen van universiteiten uit verschillende staten. In de enquête werd bijvoorbeeld gevraagd naar de gevoelens ten opzichte van groepen die vaak gediscrimineerd worden, zoals homo’s, moslims en immigranten zonder papieren. Lezers van al de boeken hadden statistisch significant warmere gevoelens tegenover deze groepen. Ook namen fans van de serie gemiddeld genomen vaker deel aan politieke activiteiten, wat volgens Gierzynski kan komen door de les uit de Harry Potter-boeken om iets te doen aan wat verkeerd is in deze wereld. Andere uitkomsten zijn dat fans, in vergelijking met de niet-fans, gelijkheid beter waarderen en zich eerder aan gezag onderwerpen. Hoewel Gierzynski van mening is dat correlatie geen causaal verband betekent, stelt hij dat er “genoeg bewijs is dat Harry Potter-fans verschillen van de niet-fans, juist wat betreft de belangrijke lessen uit de serie”. Het is volgens de professor uiteindelijk onmogelijk om helemaal te bewijzen dat het fenomeen Harry Potter verantwoordelijk is voor de politieke ideeën van de Generatie Y. “Maar door de statistische tests en wat de Generatie Y er zelf over zegt, ben ik er zeker van dat het verhaal van de strijd tegen Voldemort een belangrijke rol speelde in de politieke ontwikkeling van velen uit de Generatie Y.”

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *