Inspiratie

Minstens 250 miljoen kinderen kunnen niet lezen

Een onderzoek van de Verenigde Naties wijst uit dat wereldwijd zeker 250 miljoen van de in totaal 650 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd niet kunnen lezen en schrijven. Vooral een gebrek aan goed getrainde onderwijzers is de oorzaak van dit probleem. Het onderzoeksrapport laat zien dat er 130 miljoen kinderen wel op school zitten maar niet het basisniveau lezen hebben behaald om te kunnen leren. Nog eens 120 miljoen kinderen brengen weinig tot geen tijd in een school door. In totaal zo’n 57 miljoen van die kinderen in de basisschoolleeftijd gaan momenteel niet naar school. Het onderzoeksteam dat het rapport schreef, berekent dat het niet kunnen lezen van dit grote aantal kinderen zich vertaalt naar een jaarlijkse kostenpost voor overheden van 129 miljard dollar. In veel ontwikkelingslanden is een groot gebrek aan goed gekwalificeerd personeel. “Hoewel er meer kinderen naar school gaan, is dit ten koste van de kwaliteit gegaan. We moeten ons nu meer op kwaliteit gaan richten.” In een derde van de onderzochte landen bezit minder dan 75% van het onderwijspersoneel de nationale kwaliteitseisen. “Leraars hebben de toekomst van deze generatie in hun handen,” aldus Irina Bokova, algemeen directeur van de Unesco. “Voor 2015 hebben we 5,2 miljoen nieuwe docenten nodig. Het rapport beschrijft verder dat een gelijk en goed onderwijs het bruto nationaal product binnen 40 jaar met 23% kan doen toenemen. De helft van de 57 miljoen kinderen die nu niet naar school gaan leeft in een land waar een conflict heerst. Vooral in de landen onder de Sahara is het onderwijs er slecht aan toe. Daarnaast hebben ook meisjes in Arabische landen relatief gezien vaker geen toegang tot onderwijs. In 2000 zetten wereldleiders zich tot doel om ieder kind in 2015 toegang te geven tot onderwijs, maar dat doel wordt bij lange na niet gehaald, voorspellen de onderzoekers.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *