Inspiratie

Op weg naar een Europese literaire canon?

In 2002 werd de Canon van de Nederlandse literatuur samengesteld door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Ruim 100 auteurs en 125 boeken die samen beeldbepalend zijn voor de Nederlandse literatuur. Zo’n lijst met boeken is natuurlijk nooit uitputtend en altijd onderwerp van discussie. Volgend jaar houden een aantal Europese universiteiten een congres over de vraag of er misschien zoiets als een Europese literaire canon zou moeten komen. De universiteiten van Bonn, Paris Sorbonne, Florence, St Andrews, Toulouse, Salamanca, Warschau en Fribourg organiseren van 26 tot 28 maart 2014 een congres waar verschillende vraagstukken die spelen rond een Europese canon aan bod komen. Kan er een canon samengesteld worden voor een gebied als Europa, dat geen nationale eenheid kent? Welke instellingen zouden betrokken kunnen worden bij het samenstellen van een Europese canon? Welke talen horen er bij zo’n canon? Wat vinden schrijvers, recensenten en politici van een canon van belangrijke Europese literaire werken? Bij het samenstellen van een Europese canon komen daarnaast ook precies dezelfde problemen naar voren als bij een nationale canon. Wat versta je bijvoorbeeld onder literatuur, en op basis van welke waarden – literair, maar ook politiek en moreel – stel je zo’n canon samen? En wat is vervolgens de functie van zo’n canon? Een gezamenlijke Europese canon zal daardoor waarschijnlijk op nog veel meer discussie kunnen rekenen dan een nationale dat al kan. Toch zou het een interessant project zijn, dat over grenzen van naties en geschiedenis heen kijkt. Misschien zal blijken dat het Europese literaire landschap dan wel heel divers is, maar ook veel overeenkomsten heeft. Meer informatie over het congres, een initiatief van het onderzoeksnetwerk Europese culturen – Europese identiteit, vind je op de Duitstalige website.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.