Boeken & Cultuur

…  die niet erg gebruikelijk was, maar er zijn meerdere voorbeelden van bekend uit de geschiedenis. Antropodermische bibliopegie, heet het met een moeilijk woord. Het werd tot ver in de 19e eeuw gedaan, vooral met de huid van misdadigers. Dit boek hieronder is gemaakt van de huid van een Engelse priester, die ter dood veroordeeld was vanwege zijn vermeende aandeel in het ‘buskruitverraad’ op …