Digitaal lezen

…  met de uitleen van ebooks, als onderdeel van het bibliotheeklidmaatschap. Ebookdistributeur CB werkt ondertussen hard aan een algemeen aansluitpunt voor ebookabonnementsdiensten, zodat uitgevers eenvoudig hun ebooks met een paar klikken aan de verschillende diensten beschikbaar kunnen stellen. Wordt binnenkort vervolgd …

Digitaal lezen

…  Dat watermerk zorgt ervoor dat een ebook herleid kan worden op de koper. Ebookdistributeur CB vraagt webwinkels een nieuw contract te ondertekenen waarmee deze gegevens kunnen worden doorgespeeld aan stichting BREIN in geval van misbruik. Oosenbrug vraagt zich af of het doorgeven van deze informatie mag, gelet op regelgeving rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ook …