Boeken & Cultuur

…  aantal bibliotheken in Nederland neemt al enige tijd gestaag af. In 2012 telde het CBS nog 1.070 bibliotheken in Nederland, in 2014 waren dat er nog maar 1.030. Doordat kleine vestigingen van bibliotheken als eerste gesloten worden, zijn Nederlanders gemiddeld steeds langer onderweg om bij een bibliotheek te komen. Vooral in Friesland en Zeeland is dat te merken. Zo moeten …