Boekhandel & Uitgeverij

…  inschrijven om boeken te kunnen lenen. De Kamer nam vandaag hierover een motie aan van Christenunie-Kamerlid Dik-Faber. “We leven in de 21e eeuw, met alle ict-ontwikkelingen van dien. Dan moet het toch mogelijk zijn om één biebpas te hebben waar je onafhankelijk van tijd en plaats boeken kan lenen en altijd gebruik kan maken van digitale diensten.” Met een landelijke pas moet …