Boekhandel & Uitgeverij

…  een aantal topwetenschappers hun zorgen uitten over het voortbestaan van de DBNL. Onder meer Herman Pleij, Geert Buelens en Frits van Oostrom ondertekenden de brief waarin ze de verantwoordelijke instanties, het Ministerie van OCW en de Taalunie, oproepen hun “zorgplicht waar te maken”. “De DBNL bewijst dag in, dag uit onschatbare diensten aan het onderwijs; met name in het buitenland …