Boeken & Cultuur

…  van de in totaal ruim 900 handschriften, die het Drents Museum in bruikleen heeft gekregen van het Israel Archeology Authority (IAA), de organisatie die namens de staat Israël alle archeologische vondsten en vindplaatsen beheert. De fragmenten in Drenthe zijn delen van de Bijbelboeken Genesis, Psalmen en Leviticus. Het Drents Museum is al sinds 2008 bezig om de fragmenten naar Nederland te …