Boekhandel & Uitgeverij

…  Tweede Kamer weten dat ze willen dat het uitlenen van digitale boeken door bibliotheken onder het leenrecht valt. Dit is het bij wet vastgelegde recht van bibliotheken om papieren boeken uit te lenen tegen een vaste vergoeding. Tot nu toe moeten voor digitale boeken nog apart afspraken gemaakt worden met uitgevers. Daardoor is het aanbod digitale boeken bij bibliotheken in Nederland momenteel …