Inspiratie

In 1941 schreef een jonge, nog onbekende J.D. Salinger een negental brieven aan een jonge vrouw. De brieven werpen nieuw licht op de auteur, die in 2010 overleed, en altijd een teruggetrokken leven leidde. Ook refereert Salinger aan tot nu toe onbekende verhalen. De correspondentie tussen Salinger en de vrouw, Marjorie Sheard, is onlangs in […]