Inspiratie

In 2002 werd de Canon van de Nederlandse literatuur samengesteld door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Ruim 100 auteurs en 125 boeken die samen beeldbepalend zijn voor de Nederlandse literatuur. Zo’n lijst met boeken is natuurlijk nooit uitputtend en altijd onderwerp van discussie. Volgend jaar houden een aantal Europese universiteiten een congres over de vraag […]