Boeken & Cultuur

…  zich vertaalt naar een jaarlijkse kostenpost voor overheden van 129 miljard dollar. In veel ontwikkelingslanden is een groot gebrek aan goed gekwalificeerd personeel. “Hoewel er meer kinderen naar school gaan, is dit ten koste van de kwaliteit gegaan. We moeten ons nu meer op kwaliteit gaan richten.” In een derde van de onderzochte landen bezit minder dan 75% van het onderwijspersoneel de …