Boekhandel & Uitgeverij

…  Meulenhoff maakte gisteren bekend dat de rechten onder meer zijn verkocht aan uitgeverij Penguin. In Pogingen iets van het leven te maken, dat in juni 2014 verscheen, laat Hendrik Groen je een jaar lang meeleven met het wel en wee van het leven in een verzorgingshuis in Amsterdam-Noord. Als antwoord op het eeuwige klagen, het zuchten en steunen, de halsstarrigheid en het misplaatste …

Boekhandel & Uitgeverij

…  1 juli fuseerden de uitgeverijen Random House en Penguin. De nieuwe uitgeverij wordt met wereldwijd 10.000 werknemers de grootste ter wereld. De fusie van de twee uitgeverijen volgt op goedkeuring door overheidsinstanties in onder meer de VS en Europa. De nieuwe uitgeverij is ‘de eerste echt wereldwijde uitgeverij’, met een geschat aandeel van …