Inspiratie

Deze maand brengt PostNL een nieuw postzegelvel uit met 10 postzegels waarop 5 schrijvers van brieven worden geportretteerd. Het gaat om Desiderius Erasmus, Rembrandt van Rijn, Christiaan Huygens, Vincent van Gogh en Leo Vroman. Eveneens verschijnt een eerstedagenvelop waarop Multatuli centraal staat. Op het postzegelvel is voor ieder van de vijf schrijvers plaats voor een […]