Boekhandel & Uitgeverij

…  boeken op te zetten. Het lijkt er sterk op dat dit initiatief, wat te vergelijken valt met een ‘Spotify voor ebooks‘, de naam Riddo krijgt. Dat is in elk geval de naam die Uitgeverij Unieboek, van waaruit de dienst wordt opgezet, in het Benelux Merkenregister heeft gedeponeerd en de naam die al eens eerder opdook. Een speurtocht in het Benelux Merkenregister kan heel wat opleveren, zo …