Boeken & Cultuur

…  geleden dat ons land bevrijd werd van de Duitse overheersing. Op 5 mei 1945 vonden in Hotel de Wereld in Wageningen de onderhandelingen plaats die leidden tot de capitulatie van de Duitse troepen. Er zijn in de loop der tijd heel wat boeken verschenen over de verschillende facetten van de Tweede Wereldoorlog: de kampen, de gevechten, de belangrijke personen. Wat zijn nu 10 boeken – zowel …