Flickr, Howard Stanbury
Inspiratie

‘Vaste boekenprijs moet worden afgeschaft’

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) vindt dat de vaste boekenprijs in Nederland moet worden afgeschaft. Enkele medewerkers van de ACM voeren vandaag hiervoor een pleidooi in een opiniestuk in het NRC Handelsblad. In Nederland zijn alle nieuwe boeken in elke winkel en op internet even duur, vanwege de Wet op de Vaste Boekenprijs. De ACM meent dat afschaffen van deze wet “goed is voor de lezer”, en “de culturele prestaties van de boekenmarkt verbetert”. Volgens de ACM wijzen ervaringen uit het buitenland uit dat het afschaffen van een vaste boekenprijs de consumentenbestedingen aan boeken doet toenemen. Het komt weliswaar de boekhandels niet direct ten goede, maar zorgt wel voor een stijging van het aantal verkooppunten in bijvoorbeeld supermarkten, meer online concurrentie en een daling van de gemiddelde verkoopprijzen, waardoor de algehele boekenomzet stijgt. Zoveel boekhandels als Nederland telt is onnodig: “Vrijwel alle nieuwe Nederlandse titels worden online aangeboden en bijna iedereen in Nederland heeft internet. Een fijnmazig netwerk van fysieke verkooppunten lijkt minder nodig.” Voorstanders van de Wet op de Vaste Boekenprijs zijn van mening dat deze wet zorgt voor een divers aanbod van boeken. Boekhandelaren en uitgeverijen zouden met de winsten uit bestsellers ook minder goed verkopende titels op de markt kunnen blijven brengen. In een reactie in het NRC geeft de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak, voorstander van de wet, aan dat een vaste boekenprijs belangrijk is voor het voortbestaan van de boekhandel en dat die boekhandel wel degelijk meerwaarde heeft boven internetwinkels. “Het is onzin internetverkoop gelijk te schakelen aan de functie van een fysieke boekwinkel, waar de klant bijvoorbeeld over boeken kan praten en geregeld auteurs kan ontmoeten en allerlei boeken direct ter hand kan nemen. De teloorgang van Polare is een interessante casus. Niet alleen illustreert de snelle doorstart van vrijwel alle winkels in het land dat de boekenmarkt een ondernemende sector is, de ongekende betrokkenheid van het publiek laat ook zien dat de fysieke boekhandel kan rekenen op grote maatschappelijke steun.” Elke vijf jaar wordt de wet geëvalueerd. Minister Jet Bussemaker neemt na deze zomer een besluit of de Vaste Boekenprijs gehandhaafd blijft.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *