BoekenInspiratie

Verkiezingsprogramma’s: de plannen van politieke partijen rondom boeken en lezen

Welke partij moet je stemmen bij de verkiezingen op 15 maart? De plannen van de verschillende politieke partijen staan verwoord in hun verkiezingsprogramma’s. Ik spitte de programma’s van de belangrijkste partijen door om te zien wat ze willen bereiken op het gebied van boeken en lezen. Wat opvalt is dat lang niet alle partijen iets schrijven over boeken, bibliotheken of lezen. Hieronder zie je de belangrijkste die dat wel doen. VVD: “Eenvoudige regels betekent vaak ook een flexibelere toepassing van regels. Als een boekwinkel bijvoorbeeld een lezing wil houden met daarbij een hapje en een drankje, dan moet dit gewoon kunnen zonder meteen een horecavergunning te moeten aanvragen. Omgekeerd geldt ook dat een horecaondernemer eenvoudiger andere producten dan eten en drinken moet kunnen verkopen.” “Het bestrijden van laaggeletterdheid verdient onze blijvende aandacht. Wie niet kan lezen en schrijven, kan niet volwaardig meedoen in onze samenleving. Het actieplan Tel mee met Taal dat laaggeletterdheid bestrijdt, willen wij daarom voortzetten. Van het onderwijs verwachten wij dat het geletterdheid blijft bevorderen.” PvdA: “Bibliotheken zijn veel meer dan alleen een plek met boeken; het zijn ontmoetingsplekken en cultuurplaatsen. Wij willen bibliotheken stimuleren om samen te werken met anderen (scholen, zorginstellingen, cultuur) met als doel het lezen voor iedereen makkelijk toegankelijk te maken. We onderstrepen hiermee de sociale functie van de bibliotheek. Gemeenten mogen bibliotheken niet sluiten zonder overleg met buurtgemeenten, om afwenteling te voorkomen. We stellen buurt- en dorpsbewoners in staat om bij een dreigende sluiting naar andere vormen van behoud te zoeken, bijvoorbeeld in coöperatief verband. We stimuleren verder digitaal leenverkeer als aanvulling van de fysieke bibliotheken en programma’s die leesplezier en taalbevordering bevorderen bij gezinnen waar lezen niet gewoon is.” SP: “Net als voor media en boeken op papier, rekenen we voor online journalistiek en e-boeken voortaan het lage btw-tarief.” CDA: “Op gemeentelijk niveau is het van belang dat laagdrempelige voorzieningen voor het beoefenen van muziek en voor het lezen beschikbaar blijven, juist ook voor ouderen en mensen die minder gebruik maken van andere culturele voorzieningen. ” “In Nederland zijn ruim 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en daardoor moeilijker mee kunnen doen in de samenleving. Dat is een ongekend hoog aantal en het is voor deze mensen een serieuze handicap in een wereld van internet, e-mail en sociale media. Wij willen dat deze mensen opnieuw de kans krijgen om aan de vaardigheden te werken die zij nodig hebben om mee te kunnen doen. Een brede landelijke aanpak van laaggeletterdheid is nodig en gemeenten, werkgevers en onderwijsinstellingen kunnen meer doen om laaggeletterdheid snel te signaleren en aan te pakken.” “Het is steeds moeilijker mee te komen in onze samenleving als je niet goed kunt lezen of schrijven. 2,5 miljoen Nederlanders zijn laaggeletterd. Met onze plannen voor vroeg- en voorschools onderwijs, brede buurtscholen en uitmuntende leraren zullen we de instroom van jonge laaggeletterden sterk terugdringen ten opzichte van de huidige 14%. D66 wil ook investeren in laaggeletterden die de school al verlaten hebben. D66 wil de middelen die gemeenten nu krijgen uitbreiden. Zo kunnen gemeenten taalcursussen inkopen, investeren in bibliotheken en taalhuizen of in andere vormen van taalonderwijs.” SGP: “Kleine gemeenten en landelijke gebieden moeten ondersteund worden om uitleenpunten voor boeken te organiseren. Deze uitleenpunten moeten daarom aangesloten kunnen worden op het leenverkeer tussen bibliotheken.” “Er gaat veel aandacht uit naar basisvaardigheden als rekenen en taal. Terecht. Maar er is méér! Aandacht voor het lezen van verantwoorde literatuur, culturele vorming en muziek mag bijvoorbeeld niet in de knel komen. Datzelfde geldt voor de geschiedenis van Nederland, waarin het christelijk geloof zo’n prominente rol speelde.” Weet jij al op welke partij je gaat stemmen?

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *